Ο οργανισμός Monde Selection ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 1961, με σκοπό τη δοκιμή και την αξιολόγηση καταναλωτικών αγαθών. Χιλιάδες προϊόντα είναι υποψήφια κάθε χρόνο για να κερδίσουν τα βραβεία Bronze, Silver, Gold ή Grand Gold του Βελγικού οργανισμού.

Εκτός από τις αισθητήριες και εργαστηριακές εξετάσεις, η ειδική κριτική επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στους ακόλουθους τομείς: συμμόρφωση με το νόμο, συσκευασία, επισήμανση, καινοτομία, υγεία και περιβαλλοντική συνείδηση.

2012 Grand Gold Award – Flavon Max +
2014 Grand Gold Award – Flavon Protect
2015 Grand Gold Award – Flavon Green +
2016 Gold Award – Flavon Joy
2018 Gold Award – Flavon Peak Fruit