Το Hungarian Quality Product Award αποδεικνύει περίτρανα, ότι ένας ανεξάρτητος οργανισμός αναγνωρίζει την φερεγγυότητα των προϊόντων μας. Αυτές οι δηλώσεις μπορούν εύκολα να τεκμηριωθούν με μετρήσεις και δείκτες και άλλες θετικές αξιολογήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς. Έτσι, όσοι καταναλώνουν τα προϊόντα μας μπορούν να είναι σίγουροι για την αριστεία τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί ο καθένας να κρίνει με βάση τα στοιχεία.

Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι - μεταξύ άλλων - η αναγνώριση της συνεχώς υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται ή διανέμονται στην Ουγγαρία, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης υπηρεσιών και η συμβολή της εργασίας του κατασκευαστή στην αγορά και η βελτίωση των εξαγωγών προϊόντων που διακρίνονται με αυτό το βραβείο.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αξιολογούν τις εφαρμογές μέσω μιας διαδικασίας δοκιμών και πιστοποίησης σε πολλαπλά στάδια. Το Hungarian Quality Product Award - που ονομάζεται επίσης «ανταγωνισμός ποιότητας» τιμά όλα τα εξέχοντα στοιχεία του επαγγελματικού τομέα των βραβευθέντων, τα οποία μαρτυρούν το καλό παράδειγμα συμβολής στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση του κύρους των ποιοτικών Ουγγρικών προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

2007 Qualified Product Title – Flavon max, Flavon kids, Flavon Max +
2011 Hungarian Quality Product Award – Flavon product line
2014 Hungarian Quality Product Award – Flavon product line
2015 Hungarian Quality Product Award – Flavon Green+
2016 Hungarian Quality Product Award – Flavon Joy