Οι αξίες που συνδέονται με τα βραβεία MagyarBrands, είναι βασικά συστατικά για τη διατήρηση της επιτυχίας και την εξασφάλιση απτών πλεονεκτημάτων για τους καταναλωτές και τους επιχειρηματικούς εταίρους. 

Η επιλογή γίνεται μέσω αιτήσεων και συστάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της MagyarBrands.  Τα Ουγγρικά Σήματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε στην κατηγορία των καταναλωτών, είτε στην κατηγορία των επιχειρηματιών.  Στον πρώτο γύρο της αξιολόγησης, διερευνάται: η ιστορία, η ιδιοκτησία, η απασχόληση και η ταυτότητα των εμπορικών Σημάτων, προκειμένου να καθοριστεί ποια Σήματα θα συμμετέχουν στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης.  

Οι δείκτες αξίας της επωνυμίας βάσει των οποίων δημιουργείται η τελική θέση των βραβευμένων Σημάτων είναι η παράδοση, η φήμη, η ταυτότητα, η δημοτικότητα και η σταθερή ποιότητα.