Η ψυχή του προγράμματος Business Superbrands είναι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας είναι εθελοντές, φημισμένοι και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, καλοί γνώστες του τομέα των επιχειρήσεων. Η επιτροπή δημιουργεί έναν κατάλογο παρακολουθώντας 500.000 ενεργές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν την αριστεία των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 3000 μάρκες και εταιρείες. Πρόκειται για εγχώριες επιχειρήσεις με το υψηλότερο κέρδος, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια ορισμένων κλάδων, ενώσεις και μικρότερες εταιρείες που συνιστώνται από επαγγελματικές οργανώσεις.

Οι επαγγελματίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων εκτιμούν τις μάρκες και τις εταιρείες μέσω βαθμολογιών σε περισσότερες από 100 κατηγορίες. Το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών είναι ο τελικός κατάλογος που περιέχει τις καλύτερες μάρκες B2B της Ουγγαρίας.