Η Flavon ανήκει στην κατηγορία των Business Superbrands. Η συμμετοχή σε Superbrands γίνεται μόνο με πρόσκληση και προσφέρεται στις πιο σημαντικές μάρκες στον τομέα τους. Η διάκριση και επιβράβευση με την ονομασία Business SuperBrands ενισχύει τη εμπορική θέση μιας μάρκας, υποδεικνύει την ποιότητα, προσθέτει κύρος και διαβεβαιώνει τους καταναλωτές και τους προμηθευτές ότι αγοράζουν την καλύτερη μάρκα στην κατηγορία της. Η επιβράβευση SuperBrands θεωρείται από τον επιχειρηματικό κόσμο ως η πιο σεβαστή παγκόσμια εγγύηση αέναης υπεροχής.