Η Flavon Group Polska sp.z o.o. τιμήθηκε με το Χρυσό Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από το 2014 έως το 2018.  Η αναγνώριση αυτή αποδεικνύει την ισχυρή θέση στην αγορά, την επιχειρηματική πρακτική υψηλών ηθικών προτύπων και την κοινωνική ευθύνη της πολωνικής εταιρείας μας.  Οι βραβευμένες εταιρείες είναι πολύ διαφορετικές όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, αλλά όλες έχουν κοινό - λειτουργία που βασίζεται σε ηθικά πρότυπα, αξιοπιστία και ειλικρινή εργασία.