Το Πολωνικό εταιρικό πρόγραμμα "Laurel of Trust" στοχεύει στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων με βάση την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη, αλλά κυρίως την ακεραιότητα ενώπιον του νόμου και των καταναλωτών.  Η ομάδα Flavon Polska sp.z o.o. ανήκει στον μικρό κύκλο επιχειρήσεων που θα μπορούσε να κερδίσει τον τίτλο "Laurel of Trust".