Το Βραβείο «Αξίας και Ποιότητας» απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην οικογένεια των προϊόντων Flavon το 2018 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζονται και τιμώνται τα Ουγγρικά αγαθά, οι υπηρεσίες και οι επιχειρηματικές οργανώσεις, που είναι αποδεδειγμένα αφοσιωμένες στην ποιότητα και δίνουν υψηλή προτεραιότητα στην παραγωγή ποιοτικών αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Στόχος του Βραβείου είναι να αναγνωρίσει την υψηλή ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών, να προωθήσει την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία στη διεθνή αγορά και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.